อาหารของ "เรา" เหล่านกเงือก

อาหารของนกเงือกมีอยู่ 2 ประเภทคือ

1. จำพวกผลไม้

ผลไม้ป่า ที่เป็นอาหารของนกเงือกในธรรมชาตินั้นมีอยู่หลายชนิด แต่ผลไม้ที่เป็นอาหารหลักของนกเงือกคือ ผลไม้สกุลไทร (Ficus sp.) โดยเฉพาะไทรพัน (Strangling fig) เพราะเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด และผลนิ่ม ไม่มียาง ไทรแต่ละชนิดมักมีผลสุกต่างกัน และออกผลต่อเนื่องกันไปตลอดปี ผลไม้ป่าที่เป็นอาหารของนกเงือก ได้แก่

2. จำพวกสัตว์

อาหารจำพวกสัตว์ที่เป็นอาหารของนกเงือกส่วนมากเป็นเพียงอาหารเสริมที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยเสริมการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในลูกนกที่ต้องการอาหารจำพวกโปรตีน และแคลเซียมสูง ความหลากหลายของอาหารเหล่านี้