สายพันธ์ของ "เรา" ที่พบในประเทศไทย

นกกก

นกกก หรือ นกกะวะ หรือ นกกาฮัง ( Great Hornbill, Buceros bicornis)

นกเงือกหัวแรด

นกเงือกหัวแรด ( Rhinoceros Hornbill , Buceros rhinoceros)

นกแก๊ก

นกแก๊ก หรือ นกแกง ( Oriental pied Hornbill , Anthracoceros albirostris)

นกเงือกดำ

นกเงือกดำ ( Black Hornbill, Anthracoceros malayanus )

นกเงือกคอแดง

นกเงือกคอแดง ( Rufous-necked Hornbill, Aceros nipalensis )

นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว

นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (White-throated Brown Hornbill , Anorrhinus austeni)

นกชนหิน

นกชนหิน ( Helmeted Hornbill , Rhinoplax vigil)

นกเงือกสีน้ำตาล

นกเงือกสีน้ำตาล ( Brown Hornbill, Anorrhinus tickelli )

นกเงือกปากดำ

นกเงือกปากดำ หรือ กาเขา ( Bushy-crested Hornbill, Anorrhinus galeritus )

นกเงือกปากย่น

นกเงือกปากย่น ( Wrinkled Hornbill, : Rhyticeros corrugatus )

นกเงือกกรามช้าง

นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกู๋กี้ (Wreathed Hornbill, Rhyticeros undulatus )

นกเงือกกรามช้างปากเรียบ

นกเงือกกรามช้างปากเรียบ ( Plain-pouched Hornbill , Rhyticeros subruficollis )

นกเงือกหัวหงอก

White-crowned Hornbill (Berennicornis comatus)