ติดต่อเรา

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 Telephone :+66-2201-5532 FAX :+66-2644-5411 E-mail: pilai.poo@mahidol.ac.th