นกแก๊ก หรือ นกแกง ( Oriental pied Hornbill , Anthracoceros albirostris)

ลักษณะและอุปนิสัย


นกแก๊ก มีโหนกขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกระบอกทอดตามความยาวปาก คอและลำตัวด้านบนสีดำปลอด ใต้อกลงมามีสีขาว ขอบตามีสีฟ้าซีดๆ ปลายขนปีกสีขาว ขนหางคู่กลางมีสีดำ ส่วนที่เหลือจะมีส่วนปลายสีขาว ชนิดพันธุ์ย่อย (พันธุ์มลายู) ขนหางกลางสีดำขนาบด้วยสีขาวด้านข้างบางตัวอาจมีส่วนสีดำอยู่บนขนหางขาวมากน้อยไม่แน่นอน ตัวผู้จะมีงอยปากและโหนกสีขาวงาช้างและมีสีดำแต้มด้านหน้าของโหนก ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและมีสีดำแต้มเปรอะทั้งโหนกและปากจนดูมอม ตัววัยรุ่นจะเหมือนตัวเต็มวัยแต่จะมีโหนกน้อยกว่า สีบริเวณปากจะค่อยๆ ปรากฏชัดเจนขึ้น

oriental pied hornbill

นกแก๊กชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ 8-10 ตัว นอกฤดูทำรังอาจพบรวมฝูงถึง 150 ตัว ชอบคลุกฝุ่น เวลาบินจะมีผู้นำแล้วบินตามกันเป็นแถว ชอบสงสัยคุยกันลั่น จัดเป็นนกช่างคุยมากชนิดหนึ่ง เสียงร้อง แก๊ก แก๊ก ตามชื่อ มักพบตามป่าเต็งรัง ชายป่าดงดิบและป่าดงดิบชื้นหรือป่าเบญจพรรณ

อาหาร


นกแก๊ก กินอาหารหลากหลายมาก ชอบกินผลไม้เช่น ไทร หว้า ยางโอน มะอ้า ตาเสือใหญ่ ตาเสือเล็ก ฯลฯ จำพวกสัตว์ เช่น งู กิ้งก่า ปลา ปู หอย

การทำรังและเลี้ยงลูก


นกแก๊ก เริ่มปิดปากรังราวเดือนกุมภาพันธ์ และลูกนกออกมาจากรังในเดือนพฤษภาคม พ่อนกหาอาหารเพียงคนเดียวเลี้ยงลูกได้ 1-2 ตัว พฤติกรรมการเลี้ยงลูกเป็นแบบ พ่อนกหาเลี้ยงเพียงตัวเดียว นกแก๊กมักจะทำรังในต้นยาง หว้า กระเพราต้น ขี้หนอนควาย สมพง ฯลฯ

oriental pied hornbill male
oriental pied hornbill