อาหาร

Wreathed Hornbill

 

อาหารของนกเงือกมีอยู่ 2 ประเภทคือ

1. จำพวกผลไม้
ผลไม้ป่า ที่เป็นอาหารของนกเงือกในธรรมชาตินั้นมีอยู่หลายชนิด แต่ผลไม้ที่เป็นอาหารหลักของนกเงือกคือ ผลไม้สกุลไทร (Ficus sp.) โดยเฉพาะไทรพัน (Strangling fig) เพราะเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด และผลนิ่ม ไม่มียาง ไทรแต่ละชนิดมักมีผลสุกต่างกัน และออกผลต่อเนื่องกันไปตลอดปี ผลไม้ป่าที่เป็นอาหารของนกเงือก ได้แก่

 • มะพร้าวนกกก
 • ตาเสือ
 • ค้อ
 • ไทร
 • มะหาด
 • มะหลอด
 • มาง
 • พญาไม้
 • พิพวน
 • ยางโอน
 • พญาไม้
 • เลือดใหญ่

2. จำพวกสัตว์
อาหารจำพวกสัตว์ที่เป็นอาหารของนกเงือกส่วนมากเป็นเพียงอาหารเสริมที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยเสริมการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในลูกนกที่ต้องการอาหารจำพวกโปรตีน และแคลเซียมสูง ความหลากหลายของอาหารเหล่านี้

 • จักจั่น
 • ด้วงเขี้ยวสั้น
 • แมงป่อง
 • งูเขียว
 • ด้วงหนวดยาว
 • ไข่และลูกนก
 • นกโพระดก
 • กิ้งกือ
 • ตะขาบ
 • ตั๊กแตนกิ่งไม้
 • ตั๊กแตนหนวดยาว
 • หนู
 • จิ้งเหลน
 • หอยทาก