White-crowned Hornbill (Berennicornis comatus)

ลักษณะและอุปนิสัย


นกเงือกหัวหงอก ตัวเต็มวัยมีขนที่มีหัวสีขาวฟูคล้ายหงอน เวลาบินจะเห็นหางสีขาวชัดเจน ขนหางมีความสั้นยาวไล่จากด้านนอกเข้าหาเส้นกลางซึ่่งยาวที่สุด ขนปีdสีดำมีปลายปีสีขาว ปากและโหนกขนาดเล็กมีสีดำ ตัวผู้มีคอและท้องสีขาว ตัวเมียมีขนส่วนนี้สีดำ ตัววัยรุ่นมีขนตามตัวขาวประดำ โคนหางดำปลายหางขาว ขนปลายปีกขาว

นกเงือกหัวหงอกจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก 4-7 ตัว บางครั้งมากถึง 20 ตัว เสียงร้อง อุ๊…อุ๋ ชอบอยู่ในป่าต่ำจนถึงป่าดงดิบ ส่วนใหญ่จะพบที่ระดับความสูง 120-820 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากินบริเวณใต้เรือนยอดของต้นไม้ หรือที่ระดับผิวดินเล็กน้อย เป็นนกที่บินเงียบมาก

อาหาร


นกเงือกหัวหงอก ชอบกินทั้งผลไม้เช่น ไทร ตาเสือ ฯลฯ และสัตว์ เช่น กิ้งก่า แมลงต่างๆ ชอบกินอารหารจำพวกสัตว์มากเมื่อเทียบกับนกเงือกชนิดอื่น

การทำรังและเลี้ยงลูก


นกเงือกหัวหงอก จะเริ่มปิดโพรงราวเดือนพฤษภาคม ลูกนกออกราวเดือนกันยายน ทำรังในต้นตะเคียน หว้าหิน พฤติกรราการเลี้ยงลูกเป็นแบบ มีผู้ช่วยหรือญาติมาช่วยเลี้ยง ผู้ช่วยมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย