นกเงือกหัวแรด ( Rhinoceros Hornbill , Buceros rhinoceros)

ลักษณะและอุปนิสัย


นกเงือกหัวแรด ตัวเต็มวัยทั้งสองเพศจะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย ลักษณะทั่วไปคล้ายนกกก ขนตามตัวสีดำ ไม่มีแถบขาวที่ปลายปีก ท้องสีขาว หางสีขาวมีแถบดำพาด จะงอยปากมีสีเหลืองที่ทาด้วยน้ำมันจากต่อมที่โดนหาง ปากล่างสีขาวงาช้าง โหนกสีแดงสดด้านหน้าของโหนกโค้งขึ้น ตัวผู้ม่านตาสีแดง แนวล่างของโหนกมีเส้นสีดำตลอดแนว ตัวเมียมีม่านตาสีขาว โหนกไม่มีเส้นสีดำ ตัววัยรุ่นโหนกด้านหน้าตรง

นกเงือกหัวแรดบินเสียงดังมาก เสียงร้องคล้ายนกกก อาศัยอยู่ตามเรือนยอดของต้นไม้ในป่าดงดิบ จนถึงป่าดงดิบเขาที่ระดับสูง 1220 เมตรจากระดับน้ำทะเล

อาหาร


นกเงือกหัวแรด กินทั้งผลไม้และสัตว์ แต่ชอบผลไม้มากกว่า เช่น ไทร ทังป่า ตาเสือใหญ่ ลูกพน หว้า ยางโอน ฯลฯ จำพวกสัตว์ เช่น ตั๊กแตน กิ้งกือ กิ้งก่าบิน ตะขาบ ฯลฯ

การทำรังและเลี้ยงลูก


นกเงือกหัวแรด นกเงือกหัวแรดปิดรังในเดือนมีนาคม ลูกนกออกจากรังเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม แม่นกจะออกจากโพรงก่อนลูกนกเช่นเดียวกับนกกก พฤติกรรมการเลี้ยงลูกเป็นแบบ พ่อ แม่ช่วยกันเลี้ยง มักทำรังในต้นยาง ต้นตะเคียน หว้า กาลอ ฯลฯ