นกเงือกดำ ( Black Hornbill, Anthracoceros malayanus )

ลักษณะและอุปนิสัย


นกเงือกดำ ตัวเต็มวัยขนาดใหญ่กว่านกแก๊กเล็กน้อย ขนดำปลอดยกเว้นส่วนปลายของขนหางด้านนอกสีขาว โหนกมีขนาดใหญ่ ตัวผู้จะมีงอยปากสีขาว ม่านตาสีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลแดง หนังรอบตาสีดำ อาจมีสีเหลืองแต้มที่หนังใต้คา ตัวเมียจะมีปากสีค่อนข้างดำ ม่านตาสีส้ม แผ่นหนังรอบตามีสีขาวและสีชมพูคล้ำ

ชอบอยู่เป็นฝูงเล็กๆ ชอบกินทั้งผลไม้และสัตว์ เป็นนกเงือกที่เรายังไม่ทราบอุปนิสัยของมันดีนักพบบริเวณป่าที่ราบต่ำ โดยเฉพาะใกล้แหล่งน้ำ บางครั้งพบบริเวณที่โล่ง เนื่องจากป่าที่ราบต่ำถูกบุกรุกแผ้วถางง่าย นกเงือกดำจึงลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็วจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ุ