นกเงือกคอแดง ( Rufous-necked Hornbill, Aceros nipalensis )

ลักษณะและอุปนิสัย


นกเงือกคอแดง ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็กกว่านกกู๋กี๋เล็กน้อย ทั้งสองเพศจะมีลักษณะต่างกัน ตัวผู้ขนบริเวณหัว คอและหน้าอกส่วนบนมีสีสนิมเหล็ก หลังและปีกสีดำเหลือบเขียว ปลายขนปีกสีขาว หางยาว ส่วนโคนหางสีดำและปลายมีสีขาว ม่านตาแดง หนังตาสีฟ้าอมเขียวสดใส ถุงใต้คอสีแดงสดอมส้ม ถุงใต้คอบริเวณโคนจะงอยล่างสีน้ำเงิน สีม่วง ปากสีขาวงาช้าง ไม่มีโหนก ด้านข้างจะงอยปากบนมีขีดเฉียง สีดำ อาจมีมากถึง 8 ขีด ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ ขนตามตัวและคอสีดำปลอด ถุงใต้คอสีเดียวกับตัวผู้ ลูกนกเงือกคอแดงที่เพิ่งออกจากรังมีลักษณะคล้ายตัวผู้ ในปีแรกจะงอยปากสั้นและเล็กกว่า

นกเงือกคอแดงชอบกินผลไม้ หากินระดับเรือนยอดไม้ บางทีก็ลงมาเก็บผลไม้ที่ร่วงบนดินเวลาอยู่บนพื้นดินจะกระโดดไปมา นอกจากฤดูผสมพันธ์ุชอบอยู่เป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ 4-5 ตัว หรืออาจพบถึง 15 ตัว เสียงร้อยคล้ายเสียงเห่าของสุนัข อาศัยอยู่ในป่าดงดิบเขาที่ระดับความสูง 800-2000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

อาหาร


นกเงือกคอแดง ชอบกินทั้งผลไม้และสัตว์ ผลไม้ เช่น หน่วยนกงุม ขนุนเขา ขี้อ้าย ตาเสือ กำลังเลือดม้า ยางโอน มะเกิ้ม ไทร ฯลฯ ส่วนอาหารจำพวกสัตว์ เช่น แมลงต่างๆ และที่ชอบมากคือ ปู

 

การทำรังและเลี้ยงลูก


นกเงือกคอแดง เริ่มปิดรังในราวเดือนมกราคม และลูกนกออกจากรังในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ทำรังในต้นหว้า มะห้า มะเกิ้ม