นกเงือกกรามช้างปากเรียบ ( Plain-pouched Hornbill , Rhyticeros subruficollis )

ลักษณะและอุปนิสัย


นกเงือกกรามช้างปากเรียบ นกเงือกชนิดนี้จำแนกจากนกกู๋กี๋ได้ยาก แต่มีขนาดเล็กกว่าและจะงอยปากด้านข้างเรียบมีสีแดง ไม่มีรอยหยัก ถุงใต้คอไม่มีขีดดำ ทั้งสองเพศมีหางสีขาว ตัวผู้หน้าและคอมีสีขาว กระหม่อมสีน้ำตาลแดง ถุงใต้คอสีเหลือง ตัวเมียมีสีดำทั้งหัว คอและตัว ถุงใต้คอสีฟ้า

ปกตินกเงือกกรามช้างปากเรียบจะอยู่กันเป็นฝูง ฝูงละ 6-20 ตัว นอกฤดูทำรังอาจรวมฝูงขนาดใหญ่จำนวนหลายร้อยตัวบินเก่งสามารถบินหากินได้เป็นระยะทางไกลๆ เสียงร้องคล้ายเสียงเห่า แหบๆ สั้นๆ อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแล้งและป่าเบญจพรรณที่ระดับต่ำจนถึงที่สูงประมาณ 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่เดิมเข้าใจว่าพบอยู่บริเวณฝืนป่าตะวันตก ปัจจุบันพบได้ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบางลางและเขตรักษาพันธุ์ป่าฮาลา-บาลาด้วย

อาหาร


นกเงือกกรามช้างปากเรียบ กินทั้งผลไม้และสัตว์ อาหารจำพวกผลไม้เช่น ไทร ยางโอน ตาเสือ กำลังเลือดม้า ฯลฯ จำพวกสัตว์ เช่น แมลงชนิดต่างๆ หอยทาก เป็นต้น

การทำรังและเลี้ยงลูก


นกเงือกกรามช้างปากเรียบ เริ่มปิดรังในราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ลูกนกออกจากโพรงในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทำรังในต้นสมพง ตะแบก ไทรกระเหรี่ยง และโพรงรังมักเป็นโพรงรังเก่าของนกหัวขวานเสียส่วนใหญ่ การเลี้ยงดูลูกเป็นเหมือนกับนกเงือกกรามช้าง